Poliittisena projektina # 1

avartuminen ja avautuminen / perifeerinen katse / tilan tekeminen laidoille ja marginaaliin / mahdollisuuksien näkeminen näennäisessä kaaoksessa / luova ja kokeileva kuljeskelu ajattelussa ja teoissa / ihmettely ja ihastelu / kierto- ja vastaliikkeet / asioiden ottaminen hyvällä tavalla tosissaan / heittäytyvä ja kokonaisvaltainen kytkeytyminen vähintään johonkin itseä suurempaan


Posted